Üdvözöljük az Alapítvány honlapján!

Az Alapítvány célja

A Dr. Bodzsár Éva Emlékére Alapítvány legfőbb célja, hogy a molekuláris biológia területén folytatott tanulmányaik során kiemelkedő eredményt elért, mesterszakos, illetve PhD képzésben részt vevő, a kutatómunkába már bekapcsolódott, ún. kutató egyetemi hallgatók tanulmányait támogassa. Mindezzel az Alapítvány célkitűzése az, hogy a támogatottak tudományos életben való aktív részvételét, szakmai fejlődését elősegítse.

 

Az Alapítvány tevékenységi területe

Az Alapítvány Magyarország területén működik, magyar felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatását tekinti fő feladatának.

Csontszerkezet kóros elváltozása
doi.org10.1371journal.pone.0185966.g003

Az Alapítványi támogatásban részesülők köre

Támogatásban részesülhet az a magyar állampolgár, aki

  • valamely hazai felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll,
  • mesterszakos vagy PhD képzésen vesz részt a molekuláris biológia tudományterületeinek egyikén, és
  • igazolhatóan bekapcsolódott egy szakmailag fontosnak ítélt kutatási projektbe.

Az Alapítvány működése fő céljának elérése érdekében évenként pályázatot hirdet a fenti kritériumoknak megfelelő diákok számára. Az aktuális pályázati felhívást a honlapján mindig megjeleníti, a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóinak minél szélesebb körében terjeszti. Az Alapítvány fenntartja a jogát arra, hogy a beérkezett pályaművek számának és a pályázók szakmai előmenetelének ismeretében határozza meg az adott pályázati időszakban a támogatást elnyert hallgatók számát. 

A jelentkezés benyújtásának módja és formája az Alapítvány honlapján megtalálható, illetve mindezeket a pályázati kiírás is tartalmazza. A támogatott hallgatókkal az Alapítvány szerződést köt.

Alapítványi adatkezelés

Az alapítványi működéssel összefüggésben szükséges a pályázók, illetve támogatottak személyes adatainak kezelése. Az adatkezelés során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait követjük. A pályázó, illetve a támogatott a pályázati űrlap, illetve a támogatói szerződés aláírásával járul hozzá adatai ilyen módon történő kezeléséhez.

 

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.