Dr. Bodzsár Éva (1947-2019) tudományos életrajza

Bodzsar Eva

Dr. Bodzsár Éva

Dr. Bodzsár Éva 1947. március 7-én született Újpesten. 1965-ben nyert felvételt az ELTE Természettudományi Karára, ahol 1970-ben szerezte meg biológia-kémia középiskolai tanári diplomáját. Felsőfokú tanulmányait 1975 és 1978 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatva klinikai szakpszichológus oklevelet szerzett.

Nem csak tanulmányai, hanem munkája is az ELTE-hez kötötte. Az ELTE TTK Embertani Tanszékén dolgozott 1972-től, munkássága kezdetétől egészen 2017-ig, amikor egyetemi tanárként nyugdíjba vonult. Az ELTE Embertani Tanszékén folyó munkát 2005 és 2013 között tanszékvezetőként irányította. 1997 és 2014 között az ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani csoportját vezette.

Egyetemi doktori címét az ELTE-n 1976-ban, kandidátusi fokozatát 1985-ben szerezte meg. Az MTA doktora címét 2001-ben nyerte el. Az ELTE Természettudományi Karán 2000-ben habilitált a biológiai tudományok területén.

Legfontosabb, meghatározó kutatásait az auxológia tudományterületén végezte, de jelentőset alkotott számos más biológiai antropológiai területen is. A biológiai antropológia társtudományai, így a pszichológia, az epidemiológia és a táplálkozástudomány területein is végzett kutatásokat. Nevéhez kötődnek az országos és a regionális növekedésvizsgálatok. Közülük is kiemelkedik az 2003–2006 között folytatott 2. Országos Növekedésvizsgálat. A nemi érés és az azt befolyásoló tényezők 1970-es évektől végzett kutatásának eredményei hazánkban és külföldön is számos hasonló vizsgálat elindítását ösztönözték. A gyermekek testi fejlődésében hazánkban igazolható szekuláris trend jelenségeit összefoglaló munkái alapján kollégáival közösen írták le az 1990-as évek végén a növekedésben és az érésben megnyilvánuló szekuláris trend legfontosabb európai jellegzetességeit.   

Dr. Bodzsár Éva kutatói munkássága eredményeinek jelentőségét az is tükrözi, hogy számos hazai és nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának (Anthropologiai Közlemények, International Journal of Anthropology, Biennial Books of European Anthropological Association) volt tagja. Szerkesztői munkái között mindig alapvetőnek tartotta, hogy a legfontosabb hazai biológiai antropológiai folyóirat, az Anthropologiai Közlemények (amelynek 1999 és 2015 között volt szerkesztője) a megszokott színvonalon, kellő számú tanulmánnyal, évente legalább egy kötettel megjelenhessen.

Szakmai eredményeinek elismeréséül számos hazai és nemzetközi tudományos társaság (többek között a MTA Biológiai Tudományok Osztálya Antropológiai Tudományos Bizottsága, majd Antropológiai Tudományos Osztályközi Bizottsága, a MBT Embertani Szakosztálya, a European Anthropological Association, az International Association for Human Auxology, az International Association of Human Biologists) vezetőségi tagjává választották.

Megbízásai közül különösen fontosnak tartotta az Európai Antropológiai Társaságban (EAA) betöltött szerepeit. Az EAA társasági életét, fennmaradását alelnöki, konferencia-szervezői és a Társaság kiadványainak szerkesztői munkájával hosszú éveken keresztül segítette. Az EAA ezt az elkötelezett szolgálatát elismerve és megköszönve adományozta Dr. Bodzsár Évának 2012-ben a Társaság Tiszteletbeli Tagságát.   

A biológiai antropológia tudományterületen végzett munkáját a hazai és nemzetközi szervezetek és intézmények számos más kitüntetéssel is elismerték. Közülük csak a legfontosabbak említve: Verzár Frigyes díj – MTA (1986), Széchenyi Professzori Ösztöndíj – Magyar Köztársaság (1997–2001), Széchenyi István Ösztöndíj – Magyar Köztársaság (2001), Ales Hridlicka emlékérem – Czech Anthropological Society (2003), Gelei József emlékérem – Embertani Szakosztály, MBT (2009), ELTE Pro Universitate díj – Eötvös Loránd Tudományegyetem (2012), Apáczai Csere János díj – Oktatási Minisztérium, Magyarország (2014).

Dr. Bodzsár Éva évtizedeken keresztül folytatott oktatói munkásságának köszönhetően biológus és biológia szakos tanárok generáció szerezhették meg a munkájukhoz szükséges humánbiológiai és a humánbiológia társtudományai területének ismereteit.

Forrás: Zsákai A, Pap I (2019) Bodzsár Éva (1947-2019). Anthrop Közl 60, 91-91.

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.